CENNIK

 Zgodnie z par. 3 pkt. 2  uchwały 116/2008/IV Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 roku w w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt,

zakłady lecznicze dla zwierząt, nie mogą umieszczać na swoich stronach internetowych informacji cenowych.

Informację o wysokości cen usług weterynaryjnych, świadczonych w Przychodni Weterynaryjnej MIVET,  można uzyskać pod numerem telefonu 501 964 844 lub 52 379 56 21.