OKULISTYKA


Diagnozownie i leczenie:

chorób powiek, układu łzowego oraz spojówki:


 - wypadnięcie gruczołu migotki (3-powieki),
 - grudkowe zapalenie migotki 
 - entropium (podwinięcie) powiek i migotki
 - ektropium (wywinięcie) powiek i migotki
 - trichiasis - nieprawidłowe ułożenie rzęs
 - distihiasis - dwurzędowość rzęs 
 - rzęsy ektopowe
 - guzy  i brodawki powiek
 - gradówka 
 - niedrożność przewodów nosowo-łzowych
 - obnizona lub zniesiona produkcja łez tzw. zespół suchego oka - KCS
 - zapalenie grzybicze, bakteryjne, wirusowe spojówek.


                       
           


chorób rogówki: 

 - wrzód
 - zrosty spojówkowo-rogówkowe (symblepharon)
 - martwak 
 - skrzydlik
 - przepuklina

USUNIĘCIE SYMBLEPHARONA
 
            

LECZENIE MARTWAKA

     
chorób soczewki i jaskry: 

JASKRA powstaje na skutek wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, któremu towarzyszy zaburzenie widzenia prowadzące do całkowitej utraty wzroku. Choroba moze rozwijać się bezobjawowo lub też występować w postaci ostrej, której towrzyszą bradzo silne objawy bólowe.
Wczesna diagnostyka moze uchronić przed utratą wzroku. 

Predyspozycje rasowe: 
*jaskra pierwotna: Beagle, Golden retriver, Kot syjamski
*jaskra wtórna: Akita inu, Alskan malamut, Cocer Spaniel, Basset, Boston terrier, Chow-chow, Seter gordon, Dog, Float retriver, Foxterier,                                             Leonberger, Mastiff, Nowofunland, Pudel, Syberian husky.

ZAĆMA postępujące zmętnienie soczewki upośledzjące widzenie, z czasem prowadzące do ślepoty.

ZWICHNIĘCIE SOCZEWKI - pierwotne: cała grupa terrierów,  


     


UVEITIS I INNE