CHIRURGIA

                                                                                
            PLASTYKA RANY Z PRZESZCZEPEM AUTOLOGICZNYM SKÓRY
            
                                                USUNIĘTA MACICA WRAZ Z JANIKAMI 8-LETNIEJ KOTKI